Fräs ECO GULLCO - KBM 18


Verktygen för bearbetning med rotationsskärning är avsedda för material med maximal hållfasthet Rm till 60kg/mm2. Vid respekterande av alla villkor angivna i bruksanvisningen, kan verktygens livslängd vara upp till 4000 meter. I praktiken rör den sig dock kring 2000-3000 meter. Det finns många faktorer som påverkar livslängden:
  • Materialet och dess förberedelser. Som redan nämnts är det nödvändigt att bibehålla maximal styvhet i det avfasade materialet. Vid avfasning av material med högre än tillåten styvhet minskar verktygets livstid betydligt snabbare, men framför allt riskerar man att verktygets förstörs eller att maskinen kommer till skada.
  • Materialets förberedelser innan avfasningen kan också påverka verktygens livslängd. Om materialet på er arbetsplats delas med hjälp av skärbränning, rekommenderas det att rengöra kanterna för avfasningen med en vinkelslip. Vid skärbränning, särskilt vid skärbränning med plasma, inträffar en härdning av materialets. Detta faktum kan ha en betydlig påverkan på verktygens slutgiltiga livslängd. Vi rekommenderar därför att man arbetar försiktigt.
  • Verktygsskötsel. Under avfasningen är det mycket viktigt att kontrollera att verktygen är vassa. Om det upptäcks att de är slöa är det nödvändigt att omedelbart slipa om dem. Om denna man underlåter att göra detta och arbetar vidare kan det leda till att verktygen knäcks eller att maskinen går sönder.
  • Arbetsmetod. Mycket betydelsefullt är också bearbetningsmetoden. Den beskrivs noggrant i bruksanvisningen. Allmänt gäller att vid utförande av maximal möjlig avfasning är det nödvändigt att dela upp avfasningen i två spån.
Fräs ECO GULLCO - KBM 182133
eco-freza-gullco-kbm-18
cutting-tool-eco-for-the-machine-gullco-kbm-18
freza-eco-gullco-kbm-18
frase-eco-gullco-kbm-18
fresadora-eco-gullco-kbm-18
fraise-eco-gullco-kbm-18
fresa-eco-gullco-kbm-18
frez-eco-gullco-kbm-18
fresa-eco-gullco-kbm-18
freza-eco-gullco-kbm-18
eco-gullco-kbm-18
eco-gullco-marokes-kbm-18
eco-gullco-kbm-18
eco-gullco-kbm-18
fraeser-eco-gullco-kbm-18
fras-eco-gullco-kbm-18
jyrsin-eco-gullco-kbm-18
fresene-eco-gullco-kbm-18
eco-gullco-frees-kbm-18