UZ50 TRIUMPH

3 avfasningsmaskiner i en maskin + 3D adaptive system = unik lösning för avfasning av står, rostfritt stål, hardox...

Högeffektiv maskin för avfasning av material som konstruktionsstål, rostfritt stål, Hardox, Weldox, Duplex och aluminium med ett unikt system för dubbelsidig avfasning och automatisk matning.

 • Automatisk matning med möjlighet att steglöst ställa in matningshastigheten i intervallet 0-1,2m/min
 • High speed-fräsverktyg utrustat med skärplattor för ökad livslängd
 • Max bredd för avfasningskanterna enligt inställningsvinkeln
  15°/62mm (rekommenderas att bearbeta i 3 steg)
  20°/62mm (rekommenderas att bearbeta i 4 steg)
  25°/56mm (rekommenderas att bearbeta i v 4 steg)
  30°/52mm (rekommenderas att bearbeta i 5 steg)
  35°/51mm (rekommenderas att bearbeta i 5 steg)
  40°/51mm (rekommenderas att bearbeta i 5 steg)
  45°/50mm (rekommenderas att bearbeta i 5 steg)
  50°/51mm (rekommenderas att bearbeta i 5 steg)
  55°/51mm (rekommenderas att bearbeta i 5 steg)
  60°/52mm (rekommenderas att bearbeta i 5 steg)
 • Variabel inställning för önskad vinkel i intervallet 15°-60° utan behov av byte av någon del
 • Metalltjocklek 7-80mm
 • All elektrisk utrustning är instängd i ett dammtätt elskåp med ökad motståndskraft mot vibrationer
 • Maskinen är utrustad med de modernaste säkerhetselementen
 • Den unika 3D-manipulatorn
 • 3D-manipulatorn möjliggör enkel och snabb vändning av maskinen UZ 50 TRIUMPH med 180° för skapandet av en dubbelsidig avfasning i X- eller K-form. Driftpersonalen behöver inte någon kran för att vända materialet = stor tidsbesparing
 • För dubbelsidig avfasning (X,K), utan att behöva manipulera med materialet
 • Maskinen kan arbeta upp-och-ner, det är inte nödvändigt att vända det avfasade materialet
 • Maskinen kan arbeta upp-och-ner, det är inte nödvändigt att vända det avfasade materialet
 • Det unika fastspänningssystemet möjliggör för avfasningsmaskinen UZ 15 rapid att snabbt spänna fast och lossa ur manipulatorn inom loppet av några sekunder utan användning av några verktyg
 • Avfasningsmaskinen UZ 15 rapid "flyter" i manipulatorn och kompenserar golvets ojämnheter (unikt 3D-system)
 • 3D-systemet möjliggör anpassning för maskinen att anpassa sin arbetsposition till det aktuella läget på arbetsstycket, UZ50 "flyter" på den bearbetade plåten och kompenserar eventuella ojämnheter i på golvet eller deformeringar i materialet
 • Systemet quickconnect, som 3D-manipulatorn är utrustad med, erbjuder en möjlighet att ansluta och koppla ur UZ50 Triumph från Manipulatorn på ett par sekunder utan användning av verktyg. Det utnyttjas i situationer då Manipulatorn inte kan följa maskinen p.g.a. dålig kvalitet på arbetsgolvet. Maskinen kan sedan köra på materialet själv
 • 3D-manipulatorn möjliggör enkel hantering av avfasningsmaskinen
 • Den önskade arbetshöjden kan ställs in med hjälp av lyftmekanismen
 • Manipulatorns rörelse möjliggörs av massiva påmonterade hjul
  Möjlighet att använda 3D-manipulatorn som en stationär station
  Möjlighet att använda 3D-manipulatorn som en servicestation för enkelt underhåll av maskinen
 • Maskinen är utrustad med ett specialbord för avfasning av mindre plåtar, som placeras direkt i maskinens hand
 • ASP SYSTÉM - Aktivt intelligent skydd mot överbelastning, ingår inte i priset, men rekommenderas att köpas in. Det rör sig om ett system som övervakar omedelbar överbelastning av maskinen och bearbetningsförhållandena.
  Om ASP känner av en överbelastning av maskinen på grund av slitna verktyg, för hög matningshastighet eller felaktigt inställd maskin informerar ASP-systemet operatören aktivt om detta via blinkande indikationslampor på fjärrkontrollen.
  Om operatören inom 2 sekunder inte vidtar åtgärder för att minska maskinens belastning(justering av avfasningsstorleken, byte av skärplattor, minskad matningshastighet), kopplar systemet ur strömmen till matningshjulen och maskinen stannar. Varning, systemet är inte skyddat mot chocköverbelastning. ASP-systemet kan endast köpas till en ny maskin.
Satisfaction Guaranteed
If you are not completely satisfied with one of our products you may return it any time within 30 days of the date of Sale for a hassle-free refund of the amount paid for the product. We only specify that the product not be used, damaged, missing components or manufacturer's documentation. Refunds do not include shipping costs. On exchange of defective products, BEVELLING MACHINES EUROPE s.r.o. will pay for shipping on the outbound replacement product only. Special order or non-stocking items are specifically exempted from this policy and will be assessed an appropriate re-stocking charge. Place your name and order number on the package for efficient identification, and insure all returns for your protection. Please note that we do not pay the shipping charges involved in returning goods.

Tekniska data:
Max. avfasningsbredd: enligt inställningsvinkeln
15°/62mm (rekommenderas att bearbeta i 3 steg)
20°/62mm (rekommenderas att bearbeta i 4 steg)
25°/56mm (rekommenderas att bearbeta i 4 steg)
30°/52mm (rekommenderas att bearbeta i 5 steg)
35°/51mm (rekommenderas att bearbeta i 5 steg)
40°/51mm (rekommenderas att bearbeta i 5 steg)
45°/50mm (rekommenderas att bearbeta i 5 steg)
50°/51mm (rekommenderas att bearbeta i 5 steg)
55°/51mm (rekommenderas att bearbeta i 5 steg)
60°/52mm (rekommenderas att bearbeta i 5 steg)
Avfasningsvinkel i intervallet 15°- 60, utan att man behöver byta någon del.
´Det avfasade materialets tjocklek: 7 - 80 mm
Motor: 4000W, 400V/50Hz/3-fas
Automatisk matning: 2 x motor 120W/400V/50Hz/3phase, reglerbar med frekvensomkopplaren 0-1,2m/min enligt optimala skärförhållanden
Vikt: 175 Kg
I priset ingår:
Avfasningssystemet UZ50 TRIUMPH med 3D-manipulatorn, inklusive fräsen ECO med 5 st. skärplattor, bord för avfasning av små plåtstycken, helutrustad maskin för omedelbar avfasning
Verktyg
Bruksanvisning
Förpackad i trälår + bord för avfasning av små plåtstycken förpackad i kartong.
Beställningsnummer:
1941 Avfasningssystemet UZ50 TRIUMPH, komplett utrustat
1956 Aktivt intelligent skydd mot överbelastning ASP
1943 Fräshuvudet PREMIUM, inklusive skruvar utan skärplattor
1946 ECO fräshuvud, inklusive skruvar utan skärplattor
1945 Skärplattor med fyra skär, 10 st. förpackning
1955 Skärplattor med fyra skär för HARDOX, 10 st. förpackning
1949 Vertikal platta i materialet 19573.4 rekommenderad för avfasning av HARDOX
uz50-triumph
uz50-triumph
uz50-triumph
uz50-triumph
uz50-triumph
uz50-triumph
uz50-triumph
uz50-triumph
uz50-triumph
uz50-triumph
uz50-triumph
uz50-triumph
uz50-triumph
uz50-triumph
uz50-triumph
uz50-triumph
uz50-triumph
uz50-triumph
uz50-triumph