Αυτόματη κίνηση
Μέγιστο πλάτος λοξοκοπής: 12mm
Γωνία λοξοκοπής 22,5°;30°; 37,5°;45°;50°
Πάχος υλικού 3-35mm

Αυτόματη κίνηση
Μέγιστο πλάτος λοξοκοπής: 15mm
Γωνία λοξοκοπής: 15-50°
Πάχος υλικού 6-40mm

Μέγ. πλάτος λοξοκοπής: 18 mm (600 MPa)

Ομαλά ρυθμιζόμενη γωνία: 15° - 50°

Πάχος του υλικού λοξοκοπής: 6 - 40 mm

Bevel width 18mm / 0.7in - in first cut by feeding speed 1.8m/min. / 5.9ft/min.

Αυτόματη πρόωση

Ανθεκτικό κοχλιωτό κιβώτιο ταχυτήτων

Μέγιστο πλάτος λοξοκοπής:

29 mm / 1.14 in

Γωνία λοξοκοπής:

30°; 45°; 22,5°; 37,5°; 50°

Πάχος υλικού:

6-60 mm / 0.23-2.36 in

Ταχύτητα πρόωσης:

1,8 m/min. / 5.9 ft/min.

Αυτόματη κίνηση
Μέγιστο πλάτος λοξοκοπής: 30mm
Γωνία λοξοκοπής: 30-60°
Πάχος υλικού 2-100mm

Αυτόματη κίνηση
Μέγιστο πλάτος λοξοκοπής: 50mm
Γωνία λοξοκοπής: 15-60°
Πάχος υλικού 7-80mm

A portable calculator for cutting calculations