Φρέζα ECO για UZ12


  • Η φρέζα προορίζεται για μηχανή UZ 12 ultraligh
  • Η φρέζα μπορεί να τροχιστεί επανειλημμένως
  • Προορίζεται για συνήθη χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα
Εργαλεία για κατεργασία με περιστροφική διάτμηση σχεδιάστηκαν για υλικά με μέγιστη αντοχή Rm do 60kg/mm2. Σε περίπτωση που θα τηρηθούν όλοι οι όροι που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης, η ζωτικότητα της μηχανής μπορεί να είναι έως 4000 μέτρα. Στην πράξη όμως συνήθως ισχύει ζωτικότητα 2000-3000 μέτρα. Η ζωτικότητα του εργαλείου επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες:
  • Το υλικό και η προετοιμασία του. Όπως ήδη αναφέρθηκε είναι απαραίτητη η τήρηση μέγιστης αντοχής υλικού για λοξοκοπή. Με τη λοξοκοπή υλικού με αντοχή μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη αντοχή σημαντικά μειώνεται η ζωτικότητα του εργαλείου, αλλά κυρίως υπάρχει κίνδυνος διάλυσης του εργαλείου ή ζημιάς στη μηχανή.
  • Η ζωτικότητα του εργαλείου επηρεάζεται σημαντικά από την προετοιμασία του υλικού πριν τη λοξοκοπή. Εάν το υλικό στο χώρο εργασίας σας χωρίζεται με καύση, συνιστούμε καθαρισμό των ακμών που προορίζονται για λοξοκοπή με γωνιακό τροχό. Κατά την καύση, κυρίως σε περίπτωση καύσης με πλάσμα, αποτέλεσμα είναι η σκλήρυνση ακμών υλικού. Αυτό το γεγονός μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την τελική ζωτικότητα του εργαλείου. Συνιστούμε να δράτε με προσοχή.
  • Φροντίδα εργαλείου. Κατά τη λοξοκοπή είναι πολύ σημαντικό να ελέγχεται η αιχμηρότητα του εργαλείου. Εάν τον βρίσκεται αμβλύ, είναι απαραίτητο να τροχιστεί. Εάν παραμελήσετε αυτή την υποχρέωση και συνεχίσετε την εργασία, μπορεί να αποσπαστεί το εργαλείο ή να διαλυθεί η μηχανή.
  • Διαδικασία εργασίας. Σημαντική είναι επίσης η διαδικασία κατεργασίας, που περιγράφεται λεπτομερώς στις οδηγίες χρήσης. Γενικά ισχύει ότι σε περίπτωση μέγιστου ποσού δυνατών λοξοκοπών, είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός σε δύο αποκόμματα.
Αριθμοί παραγγελίας:
1927 Aνταλλακτική φρέζα ECO, 1τμχ., για μηχανή UZ 12 ultralight
1928 Ανταλλακτική φρέζα ECO, σετ 3 τμχ., σε τιμή προσφοράς
freza-eco-pro-uz12-ultralight
eco-cutter-for-uz12-ultralight
freza-eco-pre-uz12
frase-eco-fur-uz12
fresadora-eco-para-uz12
fraise-eco-pour-uz12
fresa-eco-per-uz12
frez-eco-do-uz12
fresa-eco-para-uz12
freza-eco-pentru-uz12
eco-uz12
eco-marokes-az-uz12-gephez
eco-uz12
eco-uz12
fraeser-eco-til-uz12
freza-eco-pro-uz12
jyrsin-eco-koneeseen-uz12
fresene-eco-til-uz12
eco-frees-voor-uz12