Pneumatisk drift

Maks. fasebredde: 2 mm

Skrå vinkel: 45°

Avrundingsradius: R 1,5 mm

Vekt: 400 g

Avfasningsbredde: 0 - 3 mm
Avfasningsvinkel: 30°-60°
Vekt: 28 kg

Avfasingsbredde: 0-10mm

30°;37,5°; 45°;50°;60°
Vekt: 6 kg

Max. bevel width:

Stationary: 5mm / 0.2in

Hand-held: 10mm / 0.4in

Bevel angle:

30°; 37,5°; 45°; 50°; 60°

Rounding app:

R2,5mm; R3,5mm; R4mm

R0.1 in; R0.12 in; R0.16 in

Weight:

28kg + 6kg / 62lb + 13,2lb

Avfasingens bredde: 0-15mm

30°;37,5°; 45°;50°;60°

Vekt: Omtrent :7 kg

Max. bevel width:

Stationary: 5mm / 0.2in

Hand-held: 15mm / 0.6in

Bevel angle:

30°; 37,5°; 45°; 50°; 60°

Rounding app:

R2,5mm; R3,5mm; R4mm

R0.1 in; R0.12 in; R0.16 in

Weight:

28kg + 9,5kg / 62lb + 20,9lb

Bevelling tool for easy and fast machining of pipes from Ø 85 mm

with B10 ELECTRA,

B15 ELECTRA a B15 AIR

Pneumatisk motor

Avfasningsbredde: 0-15 mm
30°; 37,5°; 45°; 50°; 60°
Radius: 3,5mm
Vekt: 7,5 kg

Skråkantens bredde: 0-20 mm
Skråkantens vinkel: 0°-60°
Facing 0°
Vekt: 21 kg