Automatický posuv

Odolná šneková prevodovka

Max. šířka úkosu: 12 mm

Uhol úkosu:

30°; 45°; 22,5°; 37,5°; 50°

Hrúbka materiálu:

3–35 mm

Rýchlosť posuvu: 1,8 m/min.

Automatický posuv

Max. šířka úkosu: 15 mm

Uhol úkosu: 15°-50°

Hrúbka materiálu:

6–40 mm

Rýchlosť posuvu: 3,5 m/min.

Automatický posuv

Odolná šneková prevodovka

Max. šířka úkosu: 18 mm (600 MPa)

Uhol úkosu: 15°-50°

Hrúbka materiálu:

6–40 mm

Rýchlosť posuvu: 1,9 m/min.

Šířka úkosu 18 mm v prvním kroku při rychlosti posuvu 1,8m/min

Automatický posuv

Odolná šneková prevodovka

Max. šířka úkosu: 29 mm

Uhol skosenia:

30°; 45°; 22,5°; 37,5°; 50°

Hrůbka materiálu: 6-60 mm

Rýchlosť posuvu: 1,8 m/min.

Automatický posuv

Max. šířka úkosu: 30 mm

Uhol úkosu: 30°-60°

Hrúbka materiálu:

3–100 mm

Rýchlosť posuvu: 3,5 m/min.

Automatický posuv

Max. šířka úkosu: 62 mm

Uhol úkosu: 15°-60°

Hrúbka materiálu:

7–80 mm

Rýchlosť posuvu: 1,2 m/min.

Zařízení pro výpočet řezného plánu