Collects all magnetic materials, such as steel chips, metal waste etc

Събира всички магнитни материали като стоманени стружки, железни отпадъци и т. н.

Фреза за UZ12 ultralight

Фреза за UZ12 Ultralight

Фреза за UZ 15 RAPID

Фреза за UZ15 Rapid и UZ18 Hardworker

Фреза със специално покритие за UZ 15

Фреза за машина CEVISA

Фреза ECO GULLCO