Bevelling tool for easy and fast machining of pipes from Ø 85 mm

with B10 ELECTRA,

B15 ELECTRA a B15 AIR

Total working range Ø 36 – 269mm (1.41“ – 10.59“)

Вътрешно закрепване
пълен диапазон 12,5-330mm (0.49"- 12.99")
пневматична и електрическа версия

Вътрешно прикрепване
пълен диапазон Ø60 – 820 mm (2,36“ – 32,28“)
електрическа и пневматична версия

Вътрешно прикрепване
Автоматично преместване
Общ диапазон Ø80 – 820 mm (3,14“ – 32,28“)
Електрическа и пневматична версия

Външно прикрепване
общ диапазон 8-108 mm( 0,31"- 4,25")
електрическа и пневматична версия