Collects all magnetic materials, such as steel chips, metal waste etc

Zbiera wszystkie materiały magnetyczne, takich jak wióry stalowe, złom itd.

Frez do UZ12 ultralight

Frez do UZ12 Ultralight

Frez do UZ 15 RAPID

Frez do UZ15 Rapid i UZ18 HardWorker

Frez powlekany do UZ 15 RAPID

Frez do maszyny CEVISA