Napęd pneumatyczny

Maks. szerokość skosu: 2 mm

Kąt skosu: 45°

Promień zaokrąglenia: R 1,5 mm

Waga: 400 g

Szerokość skosu: 0-3 mm
Kąt skosu: 30° - 60°
Masa: 28 kg

Szerokość fazy: 0-10mm

30°;37,5°; 45°;50°;60°
Masa: 6 kg

Max. bevel width:

Stationary: 5mm / 0.2in

Hand-held: 10mm / 0.4in

Bevel angle:

30°; 37,5°; 45°; 50°; 60°

Rounding app:

R2,5mm; R3,5mm; R4mm

R0.1 in; R0.12 in; R0.16 in

Weight:

28kg + 6kg / 62lb + 13,2lb

Szerokość fazy: 0-15 mm
30°;37,5°; 45°;50°;60°
Masa: 7 kg

Max. bevel width:

Stationary: 5mm / 0.2in

Hand-held: 15mm / 0.6in

Bevel angle:

30°; 37,5°; 45°; 50°; 60°

Rounding app:

R2,5mm; R3,5mm; R4mm

R0.1 in; R0.12 in; R0.16 in

Weight:

28kg + 9,5kg / 62lb + 20,9lb

Przystawka do szybkiego i łatwego fazowania rur od średnicy Ø 85 mm.

z maszynami B10 ELECTRA,

B15 ELECTRA lub B15 AIR

Silnik pneumatyczny
Szerokość fazy: 0-15 mm
Kąt fazy: 30°;37,5°; 45°;50°;60°
Promień 3,5 mm
Masa: 7,5 kg

Szerokość fazy: 0-20 mm
Kąt fazy: 0°-60°
Facing 0°
Masa: 21 kg