Collects all magnetic materials, such as steel chips, metal waste etc

Fräs för UZ12 ultralight

Fräs för UZ12 ultralight

Fräs för UZ 15 RAPID

Fräs för UZ15 Rapid och UZ18 HardWorker

Fräs för UZ15 Rapid

Fräs för maskinen CEVISA